Stacks Image 2319
Alla samtal baserar sig på ACT (Acceptance and Commitment Therapy). En tredje vågens kognitiv beteendeterapi (KBT).
  • Hjälp vid oro/ångest, nedstämdhet/depression, kris, stress, personlig utveckling etc.
Stacks Image 2213

Ansluten som privat vårdgivare till Region Skåne och tar emot KBT-kort inom vårdval psykoterapi. 200 kr per gång och frikort gäller.

Stacks Image 2323
Ansluten som vårdgivare till SOS Health

Stacks Image 2220
  • KBT-kort
  • Mottagning centralt i Lund.
  • All behandling genomförs av psykolog
  • 200 kr/besök, frikort gäller.
  • Välkommen att höra av dig

Stacks Image 2280
  • alkemia@me.com
  • 076 - 396 51 66
Stacks Image 2233
Stacks Image 2236