Stacks Image 2243
KBT använder sig av olika tekniker och verktyg för att skapa den förändring du önskar. Alla våra samtal och behandlingar baserar sig på tredje vågens kognitiv beteendeterapi (KBT) eller mer specifikt Acceptance and Commitment Therapy (ACT).
  • Hjälp vid oro/ångest, nedstämdhet/depression, kris, stress, personlig utveckling etc.
Stacks Image 2213
Ansluten som privat vårdgivare till Region Skåne och tar emot KBT-kort inom vårdval psykoterapi. 200 kr per gång och frikort gäller.


Stacks Image 2220

Stacks Image 2280
  • alkemia@me.com
  • 076 - 396 51 66
Stacks Image 2233
Stacks Image 2236